ASB Czech Republic, s.r.o.

V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Česká republika

IČ: 27215849

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 105100.

Obchod/marketing:

DAN LEDVINKA Commercial Director +420 222 500 648 dledvinka@asbgroup.eu