Co nowego

Znikną przepisy o ukrytej dywidendzie

Minister Finansów zaprezentował projekt Ustawy o CIT, który uchyla przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie. Przepisy, mające na celu walkę z agresywną optymalizacją podatkową, miały wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku. Jednak zgodnie z projektem MF, znikną z Ustawy o CIT, zanim zdążą wejść w życie. Proponowana zmiana jest korzystna dla podatników, w szczególności prowadzących działalność w ramach grup kapitałowych.

Ceny transferowe – projektowane zmiany w transakcjach rajowych

Przepisy w zakresie transakcji rajowych pośrednich uległy znacznemu rozszerzeniu od 2021 r. Z uwagi na ich ogromny ciężar administracyjny, podejmowane są próby ich liberalizacji. Planowana nowelizacja przewiduje ich złagodzenie, niemniej jednak w proponowanym kształcie stanowić one będą wciąż duże, dodatkowe obciążenie dla podatników.

ATAD 3 - Dyrektywa w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu dla celów podatkowych tzw. spółek fasadowych

22 grudnia 2021 roku Komisja Europejska opublikowała projekt Dyrektywy UE (2021/0434 (CNS)), znanej również jako ATAD 3, która dotyczy ograniczeń preferencji dla międzynarodowych grup kapitałowych, w których występują podmioty o niewielkiej substancji biznesowej. Dyrektywa wprowadza ograniczenia w korzystaniu z preferencji podatkowych oraz przewiduje obowiązek informacyjny dla podatników.

Zmiany w CIT – projekt ustawy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

Polski Ład 2.0 zmiany podatkowe od 1 lipca 2022

Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2022 r., przez tzw. Polski Ład, spowodowały duże wątpliwości w zakresie obliczania wynagrodzeń dla pracowników. Z tego powodu Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie przepisów, które uproszczą rozliczenia podatkowe tzw. Polski Ład 2.0. Zmiany weszły w życie od 1 lipca 2022 r., ale mają zastosowanie do całego roku podatkowego 2022 r.

Wygaśnięcie długu celnego, a VAT i akcyza

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 7 kwietnia 2022 roku (sygn. C-489/20) oznajmia, że wygaśnięcie długu celnego w związku z zatrzymaniem towaru przemyconego na teren UE nie oznacza jednocześnie wygaśnięcia obowiązku zapłaty akcyzy i VAT od importu.

Podatek u źródła – pierwsze opinie

Od 1 stycznia 2022 roku wszedł w życie wielokrotnie odraczany mechanizm poboru i zwrotu podatku u źródła (tzw. „pay and refund”). W konsekwencji, co do zasady płatnicy nie są już uprawnieni do automatycznego zastosowania preferencji WHT, ale są zobowiązani do poboru podatku u źródła według ustawowej stawki. Dopiero później mogą wystąpić o zwrot zapłaconego podatku. Alternatywą dla tego rozwiązania jest wystąpienie do fiskusa z wnioskiem o wydanie opinii potwierdzającej prawo do zastosowania preferencyjnego opodatkowania WHT.