ASB Poland Sp. z o.o.

Złote Tarasy - Skylight, ul. Złota 59

00-120 Warszawa, Polska

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

ASB Poland Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 71,

87-100 Toruń, Polska

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

ASB Poland Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 2-4,

53-333 Wrocław, Polska

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

Bezpośredni kontakt (media i zapytania)

Dan Ledvinka Commercial Director +420 724 377 998 dledvinka@asbgroup.eu

Co nowego

Znikną przepisy o ukrytej dywidendzie

Minister Finansów zaprezentował projekt Ustawy o CIT, który uchyla przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie. Przepisy, mające na celu walkę z agresywną optymalizacją podatkową, miały wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku. Jednak zgodnie z projektem MF, znikną z Ustawy o CIT, zanim zdążą wejść w życie. Proponowana zmiana jest korzystna dla podatników, w szczególności prowadzących działalność w ramach grup kapitałowych.

Ceny transferowe – projektowane zmiany w transakcjach rajowych

Przepisy w zakresie transakcji rajowych pośrednich uległy znacznemu rozszerzeniu od 2021 r. Z uwagi na ich ogromny ciężar administracyjny, podejmowane są próby ich liberalizacji. Planowana nowelizacja przewiduje ich złagodzenie, niemniej jednak w proponowanym kształcie stanowić one będą wciąż duże, dodatkowe obciążenie dla podatników.