Przemek Oleksy Managing Director

Przemek jest dyrektorem zarządzającym polskiego biura ASB w Warszawie. Nadzoruje wszystkie linie obsługi klienta, ściśle współpracując z międzynarodowymi klientami, aby wspierać ich w wielu aspekatach prowadzonej przez nich działalności, między innymi w sprawozdawczości finansowej, płacach i zarządzaniu środkami pieniężnymi. Przemek dołączył do Grupy ASB w 2008 roku, a jego doświadczenie zawodowe obejmuje ponad 17 lat w obszarach finansów, księgowości i audytu dla lokalnych oddziałów międzynarodowych korporacji. Przed dołączeniem do ASB, Przemek pracował w KPMG, zdobywając doświadczenie w biurach w Polsce i Nowej Zelandii. Jest również członkiem ACCA.

Andrzej Gorycki Head of Corporate Services

Doświadczony kierownik działu ds. usług korporacyjnych z bogatą wiedzą praktyczną w branży outsourcingu. Andrzej dołączył do ASB w 2011 roku i od tamtej pory jest odpowiedzialny za obsługę korporacyjną i zarządzanie środkami pieniężnymi naszych kluczowych klientów. W ramach powierzonych obowiązków pełni również funkcję członka zarządu oraz likwidatora. Zapewnia niezawodne wsparcie specjalisty z tytułem magistra prawa (LLM) z zakresu prawa spółek z Uniwersytetu Łazarskiego w Warszawie. Ekspert w zakresie administracji, prawa korporacyjnego, zarządzania i start-upów.

Beata Kucharska Head of Accounting

Beata zarządza działem księgowości ASB Poland. Ma bogate doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami, rachunkowości i doradztwie księgowym, w tym w sektorze nieruchomości. Pracowała zarówno na rzecz spółek polskich, jak również międzynarodowych korporacji prowadzących sprawozdawczość finansowo-księgową według międzynarodowych standardów rachunkowości. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Ukończyła także program kształcenia ACCA. Nadzorując pracę zespołów księgowych, dba o wysoką jakość usług świadczonych przez ASB.

Łukasz Bączyk Head of Tax

Łukasz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada 16-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w jednej z firm Wielkiej Czwórki oraz jednej z największych polskich firm konsultingowych, w której rozwinął zespół doradztwa indywidualnego. W ASB Łukasz jest szefem zespołu doradztwa podatkowego, gdzie wraz z grupą wysoko wykwalifikowanych menedżerów podatkowych doradza w transakcjach nieruchomościowych, reorganizacjach biznesowych i właścicielskich, planowaniu wejścia i wyjścia z inwestycji, dystrybucji środków, WHT, podatkowym due diligence, zagadnieniach VAT, cenach transferowych, raportowaniu dla celów podatkowych (MDR). Łukasz specjalizuje się w rozwoju efektywnych struktur własnościowych, finansowych i inwestycyjnych, reorganizacjach struktur właścicielskich oraz biznesowych.

Justyna Grotek Accounting Director

Justyna jest dyrektorem księgowości ASB Poland zajmującym się optymalizacją procesów księgowych, wsparciem we wdrożeniu Klientów oraz w zarządzaniu pionem księgowości. Swoje, ponad 14 letnie doświadczenie zawodowe zdobyła w firmie outsourcingowej, zajmując się kompleksową obsługą firm z kapitałem zagranicznym, wdrażaniem usprawnień oraz zarządzaniem zespołem księgowym. Przez 2 lata brała udział w projekcie lean management. Posiada wiedzę w zakresie prawa rachunkowego, podatkowego oraz raportowania popartą wykształceniem kierunkowym. Ukończyła Studia magisterskie i podyplomowe na UW.

Justyna Trochimiuk Payroll Manager

Justyna jest menadżerem działu kadr i płac w ASB w Polsce. Koncentruje się na zarządzaniu i koordynacji pracy zespołu, a także bieżącym nadzorze nad jakością usług świadczonych przez specjalistów ds. kadr i płac. Wspiera również dział Business Development w procesie pozyskiwania nowych klientów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa kadrowo-płacowego (w tym zatrudniania cudzoziemców w Polsce lub zatrudniania obywateli polskich za granicą) dla firm z różnych sektorów. Justyna posiada również cenne doświadczenie w zakresie rekrutacji, ocen pracowniczych i rozwoju pracowników. Występuje na licznych konferencjach i seminariach na temat zarządzania zasobami ludzkimi i zagadnieniami związanymi z płacami.

Anna Szafraniec CEE VAT Compliance Director

Anna zarządza zespołem VAT compliance. Ukończyła ekonomię na SGGW oraz prawo podatkowe na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie w zakresie przepisów VAT dla międzynarodowych firm z UE i spoza UE reprezentujących różne sektory. Jej głównym celem jest wspieranie klientów w bieżących sprawach związanych z podatkiem VAT poprzez zapewnianie praktycznych rozwiązań. W ASB Anna zarządza zespołem, który pracuje nad usprawnieniem procesów uwzględniających VAT i zapewnieniem wysokich standardów obsługi klienta.

Jarosław Szajkowski Senior Tax Manager

Jarek jest doradcą podatkowym, specjalizującym się w podatku akcyzowym, podatku od towarów i usług oraz w prawie celnym. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Przed dołączeniem do ASB współpracował ze znanymi polskimi firmami doradczymi. Jego bogate, ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje zapewnianie bieżącego doradztwa podatkowego, wykonywanie przeglądów podatkowych oraz wsparcie klientów podczas postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Doradzał polskim i zagranicznym firmom, między innymi z branży detalicznej, paliwowej, tytoniowej, motoryzacyjnej i handlowej, jak również podmiotom z sektora publicznego. Mówi płynnie po angielsku i komunikuje się w języku niemieckim.

Martyna Zawadzka Accounting Team Manager

Martyna zarządza jednym z działów księgowości. Posiada ponad 9 lat doświadczenia na stanowisku księgowej i tytuł Biegłego Rewidenta. Jej cenne doświadczenie obejmuje prowadzenie księgowości dla grup z kapitałem zagranicznym oraz dla firm działających w różnych sektorach, a także dla spółek osobowych. Martyna specjalizuje się również w doradztwie księgowym przy fuzjach i przejęciach. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów do świadczenia usług księgowych, koordynuje pracę swojego zespołu i wspiera klientów krajowych i międzynarodowych.

Dominik Janeczek Accounting Team Manager

Dominik jest specjalistą od rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Posiada ponad 19 letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego. Wiele lat prowadził księgi spółek produkcyjnych, handlowych i usługowych z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Od roku 2004 posiada certyfikat Ministra Finansów do świadczenia usług księgowych. W ASB odpowiada za organizację pracy zespołu księgowego w nowo utworzonym oddziale w Toruniu. Zapewnia swoim klientom kompleksową opiekę księgową i podatkową w ich bieżącej działalności gospodarczej.

Patrycja Chmura-Karpińska Corporate Services Manager

Patrycja jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz aplikantem adwokackim w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Do ASB dołączyła w 2018 r. Jako Manager działu Usług Korporacyjnych, poza nadzorowaniem i organizacją pracy zespołu, zajmującym się zarządzaniem środkami pieniężnymi klientów ASB, koordynuje proces zakładania spółek typu shelf companies, sprzedaży udziałów tych spółek oraz likwidacji spółek. Patrycja zapewnia wsparcie zagranicznym i polskim klientom w zakresie ładu korporacyjnego oraz codziennej zgodności z przepisami prawa. W ramach swoich obowiązków pełni również funkcję prokurenta w spółkach klientów ASB.

Kinga Błaszczyk Corporate Services Manager

Kinga ukończyła Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa spółek. Do zespołu korporacyjnego ASB dołączyła w 2015 roku i od tego czasu odpowiada za obsługę prawną i administracyjną klientów ASB, w szczególności w zakresie obsługi płatności i obsługi bankowej, a także bieżącej obsługi administracyjnej kredytów bankowych.

Marta Skrodzka Tax Manager

Marta Skrodzka jest doradcą podatkowym. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Studiowała również na Universität des Saarlandes (Niemcy) w ramach programu ERASMUS+, oraz odbyła staż w zespole cen transferowych w Los Angeles w 2016 r. Swoje doświadczenie zdobyła udzielając porad podatkowych dla firm z różnych sektorów. Wspiera klientów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw w zakresie VAT, zarządzania ryzykiem podatkowym związanym z outsourcingiem usług księgowych, jak również w przedmiocie skutków podatkowych czynności z zakresu promocji, reklamy i marketingu, kwestii związanych z podatkiem u źródła oraz finansowania spółek. Uczestniczyła w licznych przeglądach podatkowych i projektach due diligence, w tym dotyczących farm i elektrowni wiatrowych oraz w zakresie rozliczania działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Bardzo dobrze mówi po angielsku i komunikuje się w języku niemieckim.

Katarzyna Chajęcka Tax Manager

Katarzyna specjalizuje się w obszarze cen transferowych. Przed dołączeniem do ASB zdobywała doświadczenie w wiodących w Polsce spółkach doradztwa podatkowego oraz międzynarodowej kancelarii prawnej. W ASB, wspiera klientów w projektach dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, przeprowadzania analiz porównawczych oraz tworzenia modeli rozliczeń w grupach kapitałowych. Ma również doświadczenie w realizacji projektów obejmujących tworzenie, weryfikację i implementację polityki cen transferowych w grupach kapitałowych. Katarzyna jest magistrem Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej, a także Studiów Podyplomowych na kierunku Prawo Podatkowe.

Anna Lewińska Payroll Supervisor

Anna jest kierownikiem zespołu płacowego w ASB. W codziennych obowiązkach koordynuje pracę swojego zespołu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w prawie pracy i kwestiach ubezpieczeń społecznych. Anna zdobywała doświadczenie zawodowe zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach, koncentrując się na obsłudze prawnej zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto w pełni profesjonalnie wdrożyła wiele projektów z zakresu optymalizacji polityki HR.

Magdalena Łaniewska Payroll Supervisor

W polskim oddziale ASB, Magda zarządza jednym z naszych zespołów płacowych. Posiadając 17-letnie doświadczenie w zakresie płac, wspiera kompleksowo naszych klientów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jej wieloletnie doświadczenie obejmuje wdrożenia nowych systemów płacowych, a także aplikacji do rejestracji czasu pracy. Magda koncentruje się na kwestiach składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywała cenne doświadczenie wspierając firmy z branży produkcyjnej, medialnej i budowlanej.

Paweł Jóźwik Senior Manager, Attorney-at-law

Paweł jest prawnikiem wpisanym na listę radców prawnych w Polsce. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym. Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na Wydziale Prawa. Zanim dołączył do ASB zdobywał doświadczenie w wiodących kancelariach doradztwa podatkowego i prawnego w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w podatkowych aspektach transakcji M&A, w tym sprzedaży udziałów i przejęcia aktywów, zwłaszcza w umowach dotyczących nieruchomości komercyjnych, podatkowym due diligence, planowaniu podatkowym, postępowaniach podatkowych, prawie spółek i umów, cen transferowych, a także bieżącym doradztwie prawnym i podatkowym dla klientów działających w różnych branżach takich jak nieruchomości, farmaceutyczna, energetyczna, IT, detaliczna. Paweł mówi biegle po angielsku.

Krzysztof Michalak Client Relationship Manager

Krzysztof kieruje działem Client Relations odpowiedzialnym za komercjalizację szans sprzedażowych, ofertowanie, obsługę kontraktów i umów, a także zarządzaniem relacjami z Klientem. Jest absolwentem kierunków prawa i politologii na University of Glasgow zdobywając tytuł magistra prawa. Przez lata mieszkał w Belgii gdzie odbywał także staże w instytucjach unijnych, a następnie w Szkocji. Do Polski wrócił w 2017 i od tego czasu bezpośrednio związany z polskim rynkiem usług profesjonalnych i doradczych. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowych kancelariach, prowadząc własną firmę zajmującą się tłumaczeniami prawnymi. Zarządzał także kilkudziesięcioosobowym zespołem sprzedażowym w jednej z największych korporacji w UK. Jego specjalizacją jest sprzedaż oraz kompleksowa obsługa Klienta (Customer Excellence).

Piotr Gzik IT Director

Piotrek jest dyrektorem polskiego zespołu IT. Nadzoruje wszystkie projekty swojego działu dotyczące infrastruktury informatycznej, a dodatkowo jest odpowiedzialny za zespół projektowy, który tworzy autorskie rozwiązania i narzędzia IT wspomagające pracę działów księgowości, podatków oraz klientów ASB. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z klientami w zakresie IT oraz VAT, a także w zarządzaniu projektami i zespołami projektowymi. W ASB pełni również funkcję Koordynatora do spraw Danych Osobowych. Ukończył zarządzanie projektami na Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, gdzie w 2021 roku uzyskał również tytuł MBA.

Potrzeby naszych klientów zawsze stawiamy na pierwszym miejscu.

Co nowego

Znikną przepisy o ukrytej dywidendzie

Minister Finansów zaprezentował projekt Ustawy o CIT, który uchyla przepisy o tzw. ukrytej dywidendzie. Przepisy, mające na celu walkę z agresywną optymalizacją podatkową, miały wejść w życie od 1 stycznia 2023 roku. Jednak zgodnie z projektem MF, znikną z Ustawy o CIT, zanim zdążą wejść w życie. Proponowana zmiana jest korzystna dla podatników, w szczególności prowadzących działalność w ramach grup kapitałowych.

Ceny transferowe – projektowane zmiany w transakcjach rajowych

Przepisy w zakresie transakcji rajowych pośrednich uległy znacznemu rozszerzeniu od 2021 r. Z uwagi na ich ogromny ciężar administracyjny, podejmowane są próby ich liberalizacji. Planowana nowelizacja przewiduje ich złagodzenie, niemniej jednak w proponowanym kształcie stanowić one będą wciąż duże, dodatkowe obciążenie dla podatników.